Дубликатор за дистанционно управление 4 в 1 за гаражни врати аларми

15,00 лв.

Продуктът позволява дублиране на сигнали за дистанционно управление, като по този начин гарантира, че винаги имате на разположение резервно дистанционно управление, в случай че загубите оригинала.

Как се използва (много лесно)
Изчистване на кода: С два пръста задръжте едновременно два бутона (напр. A и B или B и C и т.н.); светодиодът ще мигне бързо 3 пъти за около 2 секунди; пуснете единия пръст (другият пръст трябва да остане да държи един от бутоните) и след това използвайте свободния пръст, за да щракнете бързо три пъти върху свободния бутон, докато светодиодът мигне. После пуснете двата бутона и натиснете който и да е клавиш на дистанционното управление.
Когато светодиодът угасне, това означава, че изчистването на кода е успешно (четирите бутона са празни). Ако след натискане на който и да е бутон на дистанционното управление, индикаторът продължава да свети, това означава, че първоначалният код не е изчистен успешно. Трябва да изчистите отново кода. Дублирането ще бъде успешно само ако бъде изчистен. Можете да изчиствате и дублирате кода многократно.
Копиране: С лявата ръка вземете оригиналното дистанционно управление, а с дясната – дубликатора за дистанционно управление и дръжте двете дистанционни управления възможно най-близо. Натиснете първите бутони на двете дистанционни управления едновременно. За около 2 секунди светодиодът ще мига бързо 2 пъти, а след една секунда индикаторът ще продължава да мига и трябва да пуснете пръстите си. След успешното сдвояване натиснете клавиша и светлината ще продължи да свети. Това означава, че първият код на оригиналното дистанционно управление е копиран успешно на другото дистанционно управление. Същият метод може да се използва за включване на втория ключ, третия ключ и т.н. Ако дублирането е успешно, функцията на приспособлението за дистанционното управление ще бъде същата като на оригиналното устройство за дистанционно управление.
Възстановяване: Ако без да искате изчистите кода на дистанционното управление, можете да натиснете копието на дистанционното управление на долните два бутона едновременно. LED светлините ще се задействат бързо и трябва да натиснете който и да е бутон. Когато дубликаторът светне за по-дълго, това показва, че кодът за дистанционното управление е възстановен. Преди да използвате нашето допълнително приспособление за дистанционно управление, не забравяйте да премахнете съществуващия код от дистанционното управление.
Как да се справим със следната ситуация: Някои от ключовете могат да се контролират, а останалите не могат? Можете да изчистите и възстановите кода. Ето как точно става това:
Първо изчистете кода.
След изчистването на кода, натиснете отново на неуспешния бутон. Няма нужда да натискате на останалите бутони.
Следва отново да изчистите кода.
Възстановяване на кода: Оригиналните ключове, които не са били успешно копирани, са обхванати от нови кодове, а оригиналните ключове, които са били успешно копирани, са запазени. Ако след второто копиране на ключовете няма копие, повторете горните стъпки отново и отново, докато всички ключове не бъдат успешно дублирани.
Опаковката включва
1 брой 433 MHz Дубликатор за дистанционно управление