ELF

„Елф Акитен“, наричана накратко и само „Елф“, е бивша компания във Франция за добив на нефт и производство на нефтопродукти. Създадена е за добив на нефт от находищата в региона Аквитания, Югозападна Франция през 1976 г. Първоначално носи името Национално дружество „Елф Акитен“, по-късно съкратено на „Елф Акитен“